نوشته‌ها

, ,

عطسه هنگام ارضا جنسی از رفتارهای جنسی مورد مطالعه سالهای اخیر

دانشمندان سالها درباره اتفاقات عجیب و غریب رابطه جنسی تحقیق کردند تا این پدیده همیشه پر از رمز و راز را بیشتر بشناسند. در طول این تحقیقات به نتایج و نمونه های جالبی رسیدند مثل اینکه برخی مردان منشاء و آغاز ارگاسم را از پاهایشان حس می‌کنند و یا مردانی که به اسپرم خود حساسیت دارند و حالشان از آن بد می‌شود. یکی از آنها که از عجیبترین ها یش بود به عنوان عطسه جنسی شناخته شده است.