نوشته‌ها

,

حساس ترین نقطه بدن مرد در هنگام رابطه زناشویی

یک مطالعه جدید حساسترین نقاط مردان را شناسایی کرده و به زنان پیشنهاد می‌کند برای اینکه بیشترین لذت را به همسرانشان بدهند این قسمتها را در نظر بگیرند.
اگر می خواهید بیشترین لذت را به مردی که دوستش دارید بدهید بدن او را بشناسید و نقاط حساس بدنش را کشف کنیداین قسمتها همانهایی هستند که هر مردی دوست دارد شریک جنسی‌اش آنها را بدون هیچ اشاره‌ای از طرف خودش لمس کند.